Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp Dược phẩm

VIC-Business Pharma- Phần mềm Quản trị nguồn lực doanh nghiệp thương mại Dược phẩm được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp sản xuất thương mại dược phẩm. Kêt nối hoàn chỉnh giữa các bộ phận mua hàng, bán hàng quản lý kho hàng và kế toán. Các bộ phận kế thừa nhau, quản lý chặt chẽ giúp giảm thiểu sai sót do phải nhập dữ liệu nhiều lần tiêt kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi ích:

  • Tiết kiệm: Giảm đến 95% thời gian chi phí nhân công trong việc vận hành quản lý doanh nghiệp.
  • Chính xác: Số liệu quản trị chính xác tuyệt đối nhờ tốc độ và khả năng tính toán thông minh.
  • Hiệu quả: Thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh được cung cấp kịp thời ngay khi cần, người lãnh đạo có thể chủ động trong việc ra quyết định, giúp công tác quản lý đạt hiệu quả cao.
  • An toàn: Dữ liệu quản lý được bảo vệ an toàn, gọn nhẹ, lưu trữ trên máy chủ nhờ cơ chế bảo mật phòng chống mất cắp dữ liệu và sự tấn công của virus máy tính.
  • Tốc độ: Tốc độ xử lý thông tin nhanh nhờ sự tối ưu trong thiết kế hệ thống và cấu trúc 3 lớp của công nghệ Client Server do hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server mang lại.
  • Dễ sử dụng: Hệ thống giao diện tiếng Việt, thân thiện, định khoản tự động giúp những người không cần giỏi về kế toán vẫn có thể sử dụng và khai thác phần mềm hiệu quả nhất.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments