CEO Trần Trọng Hào

CEO Trần Trọng Hào - Kỹ sư Công nghệ Thông tin, Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên gia hàng đầu về Tài chính Kế toán Doanh nghiệp.

Hơn 20 năm kinh nghiệm tài chính kế toán doanh nghiệp. Hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế và phát triển phần mềm. Hơn 22 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments