Phần mềm quản lý kho

VIC-Store Managerment- Phần mềm Quản lý hệ thống kho hàng được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức cần quản lý kho hoặc hệ thống kho chặt chẽ.

Lợi ích:

  • Tiết kiệm: Giảm đến 95% thời gian và 70% chi phí nhân công trong việc thực hiện công tác kế toán.
  • Chính xác: Số liệu kế toán chính xác tuyệt đối nhờ tốc độ và khả năng tính toán thông minh của máy tính.
  • Hiệu quả: Thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh được cung cấp kịp thời ngay khi cần, người lãnh đạo có thể chủ động trong việc ra quyết định, giúp công tác quản lý đạt hiệu quả cao.
  • An toàn: Số liệu kế toán được bảo vệ an toàn, gọn nhẹ, lưu trữ trên máy chủ nhờ cơ chế bảo mật phòng chống mất cắp dữ liệu và sự tấn công của virut máy tính.
  • Tốc độ: Tốc độ xử lý thông tin nhanh nhờ sự tối ưu trong thiết kế hệ thống và cấu trúc 3 lớp của công nghệ Client Server do hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server mang lại.
  • Dễ sử dụng: Hệ thống giao diện tiếng Việt, thân thiện, định khoản tự động giúp những người không cần giỏi về kế toán vẫn có thể sử dụng và khai thác phần mềm hiệu quả nhất.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments