Phát triển phần mềm

VIC tự hào là nhà phát triển phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Bắt đầu từ năm 2005 VIC đã đi trước công nghệ để thiết kế và phát triển phần mềm Kế toán và Quản trị doanh nghiệp trên nền tẳng công nghệ 3 lớp.

Đến nay chúng tôi đã có hàng chục sản phẩm phần mềm chất lượng cao

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments