VIC-Accounting Barcode- Phần mềm Kế toán siêu thị được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, Sử dụng Barcode, máy quét mã vạch để bán hàng. Kêt nối hoàn chỉnh giữa phần mềm bán hàng siêu thị, hệ thống mua hàng và kế toán nhằm giảm công sức kế toán, tiêt kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Read More Comment (84) Hits: 3285

VIC-Accounting Contruction- Phần mềm Kế toán chuyên ngành Xây dựng được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp Xây dựng phục vụ được cả cho xây dựng công trình hoặc xây dựng khu đô thị để bán cần quản lý doanh thu, chi phí theo từng công trình xây dựng hay tính giá thành cho từng hạng mục, căn hộ, nhà, Biệt thự...

VIC-Accounting Transport- Phần mềm Kế toán chuyên ngành Vận tải được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp dịch vụ vận tải cần quản lý doanh thu, chi phí theo từng hợp đồng, từng đầu xe, từng lái xe.

VIC-Accounting Tourism- Phần mềm Kế toán chuyên ngành Du lịch được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp dịch vụ du lịch lữ hành hoặc nhà hàng, khách sạn.